headers web1

Written by Super User on . Hits: 2041

 

lhkpn OFFICE1

 

NO

NAMA

NIP

GOLONGAN

PANGKAT

JABATAN

PENDIDIKAN TERAKHIR

Golongan

TMT Golongan

Nomor SK Golongan

Jabatan

TMT Jabatan

Nomor SK Jabatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

196908141997031005

Pembina Utama Muda

IV/c

 2021-04-01

 00037/KEP/AA/15001/21

Ketua Pengadilan, Ketua

2022-08-23

 248/KMA/SK/VIII/2022 S-1
2

Sriyani HN, S.Ag.,M.H.

197212312001122003

Pembina Tingkat 1 

IV/b

2021 - 10 - 01 2445/DjA/KP.04.1/SK/8/2021 Wakil Ketua Pengadilan, Wakil Ketua 2023-02-13 24/KMA/SK/II/2023 S-2
3

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

1978050720060410 03

Pembina

IV/a

2020-10-01

 1614/DJA/KP.04.1/SK/9/2020

Hakim Tingkat Pertama, Hakim 2022-08-23  248/KMA/SK/VIII/2022 S-2

4

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

197304201997031002

Pembina

IV/a

2022-10-01

2643/DjA/KP.04.1/SK/9/2022

Panitera Tingkat Pertama, Panitera

2022-07-14

1385/DjA/KP.04.6/SK/7/2022

S-2

5

Rofian, S.H.I., M.H.

197212192000121004

Pembina

IV/a

2019-04-01

278/SEK/Kp.I/SK/IV/2019

Sekretaris, Sekretaris

2022-07-05

839/SEK/Kp.I/SK/VII/2022

S-2

6

Fatimah Mahben , S.Ag., M.H.

197407122002122003

Pembina

IV/a

2019-10-01

2927 Tahun 2019

Panitera Muda, Panitera Muda Permohonan

2022-07-14

1385/DjA/KP.04.6/SK/7/2022

S-2

7

Maryam Abubakar, S.H.

197012232001122004

Penata Tingkat I

III/d

2014-04-01

1146/DJA/KP.04.6/SK/III/2014

Panitera Muda, Panitera Muda Gugatan

2022-07-14

1385/DjA/KP.04.6/SK/7/2022

S-1

8

Nuraini Mahmud, S.E.

197704242003122006

Penata Tingkat I

III/d

2021-04-01

W23-A/782/KP.04.1/SK/V/2021

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum Dan Keuangan

2022-07-05

839/SEK/Kp.I/SK/VII/2022

S-1

9

Nur Amalia Mandasari, S.E.I.

198501232009042008

Penata Tingkat I

III/d

 2021-04-01  1163/DJA/DJA.04.1/SK/3/2021 Panitera Muda, Panitera Muda Hukum  2023-03-08  1160/DJA/KP.04.6/SK/3/2023  S-1

10

Khalil Wazir Bin Idris, S.Kom.

198306132009041008

Penata Tingkat I

III/d

2021-04-01

W23-A/779/KP.04.1/SK/V/2021

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana

2022-07-05

839/SEK/Kp.I/SK/VII/2022

S-1

11

Abdullah Umar, S.H.I.

196910052003121008

Penata

III/c

2019-04-01

676 TAHUN 2019

Panitera Pengganti, Panitera

2022-07-14

1385/DjA/KP.04.6/SK/7/2022

S-1

12

Dhimas Radhito, S.Kom.

199310312020121004

Penata Muda

III/a

2020-12-01

1894/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020

Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris

2022-08-01

1004/SEK/Kp.I/SK/VIII/2022

S-1

13

Luqmanul Khakim, S.E.

198709242020121005

Penata Muda

III/a

2020-12-01

2056/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020

Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan

2022-10-14

W23-A/1634/KP.04.6/SK/X/2022

S-1

14

Aditya Yudha Prawira, S.H.

199405042022031003

Penata Muda

III/a

2022-03-01

3172/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022

Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan

2023-03-01

264/SEK/Kp.I/SK/II/2023

S-1

15

Rafli Tirtabuana, S.H.

199407252022031005

Penata Muda

III/a

2022-03-01

3173/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022

Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan

2023-03-01

264/SEK/Kp.I/SK/II/2023

S-1

16

Adhi Danial Hamid,

198310212009121005

Pengatur Tingkat I

II/d

2022-04-01

1073/DjA/KP.04.1/SK/3/2022

Jurusita

2022-07-14

1385/DjA/KP.04.6/SK/7/2022

S-1

17

Moh. Fauji Fahrudin

198912232009121002

Pengatur Tingkat I

II/d

2022-04-01 1075/DjA/KP.04.1/sk/3/2022

Jurusita

2023-03-08 1316/DJA/KP.04.6/SK/3/2023 SMK

18

Shofiya Hasanah, A.Md.

199605032022032010

Pengatur

II/c

2022-03-01

3174/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022

Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan

2023-03-08

W23-A1/462/KP.04.6/SK/03/2023

D-III

19

Ermin Tanaya Kencanawati, A.Md.A.B

199803012022032015

Pengatur

II/c

2022-03-01

3177/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022

Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan

2023-03-08

W23-A/461/KP.04.6/SK/03/2023

D-III

Aplikasi Pendukung